Prospectus d.o.o.  
 Pavlenski put 7f,
 Zagreb, HR-10000, Hrvatska
 tel: +385-1-6117951
 fax: +385-16117952
 e-mail: info@prospectus.hr
 OIB: 50481342682
 MB: 1784021

 

Temeljni kapital društva:

1.021.000,00 kn uplaćen u cijelosti

 

Trgovački sud u Zagrebu

(MBS) 080476866,

Računi se vode kod:

ZABA: HR7823600001102079307

RBA: HR6124840081102045836

KABA: HR6924000081190268646

Član uprave: S. Baljkas